Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Τάσσος Παπαδόπουλος. Αρχείο 1934-2008

Η τετράτομη αυτή έκδοση αποτελεί μια πρώτη, εκτενή εισαγωγή στο Αρχείο του Τάσσου Παπαδόπουλου, με την ανθολόγηση δεκάδων εγγράφων (και ελάχιστων αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών) ανά περίοδο. Σε κάθε τόμο περιλαμβάνεται η αναδημοσίευση επιλεγμένων εγγράφων, όπως ακριβώς έχουν διασωθεί στο Αρχείο και με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα δημοσίευσης εγγράφων, με σκοπό την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική απεικόνιση της πολιτικής δράσης του Τάσσου Παπαδόπουλου, ενταγμένης στην παράλληλη, ιστορία της Κύπρου και του κυπριακού ζητήματος και στο διεθνές περιβάλλον κάθε εποχής.

Α΄ τόμος: «1934 – 1974, Η ΕΟΚΑ και η οικοδόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας», εισαγωγή/επιμέλεια του ιστορικού Χαράλαμπου Α. Αλεξάνδρου.

Β΄ τόμος: «1974 – 1991, Η Κύπρος μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή», εισαγωγή/επιμέλεια του ιστορικού Λυκούργου Κουρκουβέλα.

Γ΄ τόμος: «1991 – 2003, Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα νέα σχέδια λύσης του Κυπριακού», εισαγωγή/επιμέλεια του πολιτικού επιστήμονα και διεθνολόγου Μιχάλη Κοντού.

Δ΄ τόμος: «2003 – 2008, Η διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη», εισαγωγή/επιμέλεια του πολιτικού επιστήμονα Γιώργου Κέντα.

Επιμέλεια: Πέτρος Παπαπολυβίου, 2020

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών