Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

«Η Γεωπολιτική Κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την ανακάλυψη Υδρογονανθράκων» – Κλειστές Συζητήσεις, Τεύχος 1

Πρόκειται για τα συμπεράσματα της 1ης ολοήμερης Κλειστής Συζήτησης που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και η οποία είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση του πολιτικού, οικονομικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε σχέση με τις ερευνητικές διαδικασίες για εντοπισμό και εξόρυξη φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην κλειστή αυτή συζήτηση, η οποία διεξήχθη με βάση τους κανόνες Chatham House, συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι παρουσίασαν τις εισηγήσεις και εκτιμήσεις τους και αντάλλαξαν διεξοδικά απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις, τους κινδύνους, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, λόγω της «νέας κατάστασης πραγμάτων» στην περιοχή. Παράλληλα, διαμόρφωσαν προτάσεις πολιτικής σε τρία βασικά επίπεδα: στο επίπεδο του εθνικού συμφέροντος, στο επίπεδο της στρατηγικής και σε αυτό της τακτικής.

Σεπτέμβριος 2012

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών