Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Αρχείο Τάσου Τζιωνή

Το αρχείο Τάσου Τζιωνή έρχεται να συμπληρώσει το σχετικό κομμάτι του αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου που αφορά την προεδρία και τη δημιουργία και τη δράση του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο οποίο υπηρέτησε ο Τάσος Τζιωνής από το 2003 έως το 2008, ως Διευθυντής του. Στο αρχείο Τάσου Τζιωνή, συναντά κανείς σημαντικά έγγραφα σχετικά με τις συνομιλίες για το Κυπριακό και, το Κυπριακό γενικότερα, τη δράση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και αλληλογραφία και αρθρογραφία του Τάσου Τζιωνή. Το αρχείο Τάσου Τζιωνή βρίσκεται στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας του και ως εκ τούτου η έκτασή του δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί και η περιγραφή του θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο Τάσος Τζιωνής, εκτός από έγγραφα, παραχώρησε στο Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος και πολλά βιβλία τα οποία φυλάσσονται στην βιβλιοθήκη του Κέντρου.

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών