Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Αρχείο Μίκη Σπαρσή

Το αρχείο Μίκη Σπαρσή παραχωρήθηκε στο Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος από τα παιδιά του, Νικόλα και Δημήτρη Σπαρσή. Καλύπτει την περίοδο από το 1941 μέχρι και το 2006 και περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν, κυρίως, εργασιακά ζητήματα, την διοικητική λειτουργία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την δημιουργία του αναλογικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) κ.α. Τέλος, στο αρχείο Μίκη Σπαρσή συναντάται αρκετή προσωπική αρθρογραφία, ομιλίες και διαλέξεις του ιδίου και προσωπική αλληλογραφία.

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών