Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Αρχείο Άνδρου Νικολαΐδη

Το αρχείο Άνδρου Νικολαΐδη παραχωρήθηκε στο Κέντρο Μελετών από τον ίδιο και περιλαμβάνει πέραν των 10 χιλιάδων εγγράφων. Πρόκειται κυρίως για την προσωπική αλληλογραφία του Άνδρου Νικολαΐδη, υπηρεσιακά του σημειώματα, μηνύματα του Υπουργείου Εξωτερικών, έγγραφα που αφορούν τη δράση του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου, το Κυπριακό κ.α.. Το αρχείο Άνδρου Νικολαΐδη είναι σε αρχικά στάδια επεξεργασίας και η περιγραφή του θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Εκτός από έγγραφα ο Άνδρος Νικολαΐδης παραχώρησε στο Κέντρο Μελετών και μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης.

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών