Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Ιστορικό Αρχείο

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος έχει στην κατοχή του διάφορα ιστορικά αρχεία με κύριο και μεγαλύτερο αυτό του Τάσσου Παπαδόπουλου. Πέραν της παραχώρησης του προσωπικού αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου έχουν παραχωρηθεί στο Κέντρο Μελετών και άλλες ιδιωτικές αρχειακές συλλογές, προσωπικοτήτων της πολιτικής, κυρίως, ζωής του τόπου. Πρόκειται για τις συλλογές  των Μάρκου Σπανού, Μίκη Σπαρσή, Τάσου Τζιωνή και Άνδρου Νικολαΐδη.

Το Κέντρο Μελετών σαν ερευνητικό κέντρο έχει αναλάβει τη φύλαξη, τη διαχείριση, την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και την ηλεκτρονική ταξινόμηση αυτών των ιστορικών αρχείων με βασικό στόχο την άμεση διάθεση τους στο ερευνητικό κοινό. 

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος ιδρύθηκε με αρχικό σκοπό την ψηφιοποίηση του αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου και στην πορεία έθεσε σαν βασικό του στόχο την συγκέντρωση και επεξεργασία και άλλων ιστορικών αρχείων προσπαθώντας και να συμβάλει καθοριστικά στην μελέτη της ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και να πρωτοπορήσει στον τομέα της φύλαξης, επεξεργασίας και διάθεσης ιστορικών αρχείων. Επομένως έχοντας ως   κύριο μέλημα τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου αλλά και την διάσωση αρχείων, η συλλογή ιστορικών αρχείων του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος εμπλουτίζεται συνεχώς με αρχεία προσώπων ή ιδιωτικών οργανισμών. 

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών