Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Κέντρο Μελετών

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει αναγνωριστεί από το ίδρυμα Προώθησης  Έρευνας ως Ερευνητικός Φορέας.

Έχει σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και ταυτόχρονα, την ανάδειξη και προβολή του έργου και της προσφοράς του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Κύπρο και τον Ελληνισμό. Θεμελιακή προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπήρξε η διαφύλαξη και αξιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου.

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και έργων, το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος φιλοδοξεί να καταστεί ένας ζωντανός οργανισμός, πρότυπο στο είδος του και ανοικτός στην κοινωνία. Η επίτευξη του σκοπού του Κέντρου και η υλοποίηση των σχεδιασμών του, γίνονται πάντα με τρόπο υπεύθυνο και τεκμηριωμένο από επιστημονικό και καταρτισμένο προσωπικό  ή συνεργάτες.

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος δεν επιδιώκει να γράψει τη σύγχρονη κυπριακή Ιστορία ούτε αναπτύσσει οποιαδήποτε κομματική δραστηριότητα. Στοχεύει όμως να αναδείξει τα ιστορικά γεγονότα, να συμβάλει στην προαγωγή του δημόσιου διαλόγου στα θέματα ενδιαφέροντός του και παράλληλα να συνεργαστεί με όποιον φορέα ή πρόσωπο επιθυμεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος είναι:

  • Διαχείριση του προσωπικού Αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου
  • Διαχείριση άλλων ιστορικών αρχείων
  • Ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένης Βιβλιοθήκης
  • Έρευνες και μελέτες
  • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
  • Εκδόσεις
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Συνεργασία με άλλους φορείς, ιδρύματα και πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος διοικείται από 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από προσωπικότητες από την Κύπρο, την Ελλάδα και τον απόδημο Ελληνισμό και που προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής, των επιστημών, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών