Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μελετών μπορείς να βρείς πληροφορίες για την ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου, για το αρχείο την δράση και τις εκδόσεις μας.

Η ζωή του Τάσσου Παπαδόπουλου

Στιγμές από τη ζωή και την πολιτική διαδρομή του Τάσσου Παπαδόπουλου.

Χρονολόγιο

Αρχείο Κέντρου Μελετών

Το αρχειακό υλικό του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος περιλαμβάνει το προσωπικό αρχείο του Τάσσου Παπαδόπουλου και άλλα ιδιωτικά αρχεία.

Μάθε περισσότερα

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος φιλοξενεί μεγάλο μέρος της προσωπικής συλλογής βιβλίων του Τάσσου Παπαδόπουλου και άλλες ιδιωτικές συλλογές και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Μάθε περισσότερα

ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΡΧΕΙΟ

Η πιο σημαντική και η πιο μεγάλη έκδοση του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος. Η τετράτομη αυτή έκδοση σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο βήμα στην αξιοποίηση του αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου.

Μάθε περισσότερα

Είμαι ερευνητής

Πρωταρχικό μέλημα του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος είναι η ενίσχυση και προαγωγή της έρευνας και ως εκ τούτου η πρόσβαση στο αρχειακό του υλικό είναι ανοικτή σε όλους, βάση των διεθνών προτύπων αρχειακής έρευνας.

Μάθε Περισσότερα

Το Κέντρο Μελετών

Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος

Το Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και έχει αναγνωριστεί από το ίδρυμα Προώθησης  Έρευνας ως Ερευνητικός Φορέας.

Έχει σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου και ταυτόχρονα, την ανάδειξη και προβολή του έργου και της προσφοράς του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Κύπρο και τον Ελληνισμό. Θεμελιακή προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού υπήρξε η διαφύλαξη και αξιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Τάσσου Παπαδόπουλου.

Τα νέα μας

Ενημερώσου για ό,τι αφορά τις δράσεις του Κέντρου Μελετών